Ρέθυμνο : Καθαρίζεται το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης, κατόπιν ενημέρωσης του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης, ενημερώνει το κοινό ότι τα πλοία T/B “ANDREAS” & “SPEL” (πρώην “ZAHRA”), τα οποία βρίσκονται επί μακρόν ελλιμενισμένα στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης, πρόκειται να απομακρυνθούν κατόπιν της χορήγησης έγγραφης συγκατάθεσης του αρμόδιου Υπουργείου για τη διασυνοριακή μεταφορά τους, για αποσυναρμολόγηση/διάλυση/ανακύκλωση (εργασίες αξιοποίησης R12/R4/R13). Προς τούτο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες από πλευράς ιδιοκτητών σκαφών και αρμόδιων ελληνικών αρχών, ενώ εκκρεμεί η αποδοχή από την Αρμόδια Αρχή Προορισμού.
Με την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, η απομάκρυνση των δύο αυτών πλοίων από το λιμάνι Αγίας Γαλήνης θα είναι άμεση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.