Ρέθυμνο : Κλειστή η επαρχιακή οδός από Αγιοβασιλιώτικο δρόμο(ε.ο.3) προς Καρέ λόγω κατασκευής τεχνικών έργων

Στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ -ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ-ΠΑΛΕ». 1o Υποέργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ -ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ-ΠΑΛΕ» που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λόγω κατασκευής τεχνικών έργων, η επαρχια-κή οδός από Αγιοβασιλιώτικο δρόμο(ε.ο.3) προς Καρέ , θα είναι κλειστή για 15 ημέρες και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παράπλευρο αγροτικό δρόμο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδη-γίες σήμανσης που θα υπάρχει στις επαρχιακές οδούς καθ’ όλη την διάρκεια των έργων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.