Ρέθυμνο : Ματαίωση της παρέλασης, του εκκλησιασμού και των καταθέσεων στεφάνων της 25ης Μαρτίου

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι βάσει του άρθρου 20 του ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020, ματαιώνονται οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου , καθώς και των παρελάσεων στο πλαίσιο εορτασμού τοπικών επετείων απελευθέρωσης πόλεων μέχρι και τις 12.04.20.

Επιπρόσθετα, δυνάμει της από 2867/Υ1/16.03.20 Κοινής Απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας δε θα τελεστούν Δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς, για προ-ληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Για τους ίδιους λόγους, δε θα πραγματοποιηθούν κα-ταθέσεις στεφάνων και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

Κατ΄ εξαίρεση θα καταθέσουν στεφάνι στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη (στην Αθήνα) η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι Πρόεδροι των εκπροσωπούμενων στη Βουλή Κομμάτων και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επισημαίνεται ότι ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής καλούνται όλες οι κρατικές υπηρεσί-ες, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι πολίτες να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στα κατα-στήματα των Υπηρεσιών τους και τις οικίες τους αντίστοιχα.