Ρέθυμνο : Με ταχείς ρυθμούς υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΡ τα έργα αποκατάστασης των ζημιών σε διάφορες περιοχές του Νομού

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης συνεχίζει τα έργα αποκατάστασης των ζημιών σε διάφορες πε-ριοχές του Νομού.

Πρώτον, υλοποιείται κανονικά η εργολαβία της προστασίας από βραχοπτώσεις στο Φαράγγι του Κουρταλιώτη, προϋπολογισμού 1.200.000 Ευρώ. Οι εργασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων και οχετών και εκτε-λούνται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, παρότι πολλές ημέρες οι καιρικές συνθήκες παρεμποδίζουν το έργο των συνεργείων.
Δεύτερον, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-μνης, στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις στις επαρχιακές οδούς της Περιφερεια-κής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 850.000 Ευρώ, υλοποιούνται αυτή την περίοδο εργασίες ασφαλτόστρωσης στις επαρχιακές οδούς «Μελιδόνι – Αγιά» και «Γερακάρι – Άνω Μέρος».

.