Ρέθυμνο : Μέχρι αύριο οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις των φαρμακοποιών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Οκτωβρίου 2019, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγ-γέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 14/10/2019 , ώρα 09:00π.μ Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Πανε-πιστημιούπολη Ζωγράφου

Τρίτη 15/10/2019 , ώρα 09.00π.μ Φαρμακοποιϊα – Φαρμακοτεχνία
Αίθουσα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Πανε-πιστημιούπολη Ζωγράφου

Τετάρτη 16/10/2019 , ώρα 09.00π.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ8, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πέμπτη 17/10/2019, ώρα 15.00 μ.μ. Φαρμακολογία
Αίθουσα ΦΜ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Παρασκευή 18/10/2019, ώρα 10.00 π.μ. Τοξικολογία
Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ στο Γουδή
(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την Δευτέρα 7/10/2019.
Οι πρωτοεξεταζόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 09:00 π.μ. στην Αίθουσα Φαρμακευτικής Τεχνολογί-ας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-ριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, τηλ. 2831343314 ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.