Ρέθυμνο :Οδηγίες πρόληψης της νόσου από κορωνοϊό για τα άτομα που εργάζονται στον χώρο των τροφίμων

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε.Ρεθύμνης καθώς εντείνονται τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού συστήνουμε την πιστή εφαρμογή των κατωτέρω οδηγιών:
Όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή εργάζονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να είναι εφοδιασμένου με πιστοποιητικό υγείας και να τηρούν τα μέσα προσωπικής υγιεινής,
Τα τρόφιμα προς μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται σε καθαρούς & κατάλληλους περιέκτες μέσα σε θερμομονωτικά κουτιά (για τήρηση >60οC ή £5οC ). Να ελέγχεται η εσωτερική θερμοκρασία του κουτιού ή/και ο χρόνος παραμονής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να μην τοποθετούνται άλλα είδη (εκτός τροφίμων) στα κουτιά.
Να γίνεται τακτικός καθαρισμός/απολύμανση των μέσων διανομής (οχημάτων, περιεκτών)

Οι διανομείς να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής:
i. Καθημερινή καθαριότητα & περιποίηση του σώματος και του προσώπου,
ii. Κάλυψη της μύτης & του στόματος με χαρτομάντιλο, κατά το βήχα ή φτάρνισμα,
iii. Αντισηψία των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή τζέλ,
iv. Κατάλληλη περιποίηση & κάλυψη σε κοψίματα και εκδορές,
v. Απαραίτητη κρίνεται η χρήση γαντιών και μάσκας κατά την παράδοση τροφίμων. Τα γάντια οφείλουν να τα αλλάζουν σε κάθε νέα παραγγελία ή κατά το χειρισμό διαφορετικών ειδών τροφίμων.
vi. Υγιεινή χεριών με καλό πλύσιμο ολόκληρης της επιφάνειας του χεριού και των δακτύλων με καλό στέγνωμα,