Ρέθυμνο: Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους σήμερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, της 3-12-2019, απέχει των καθηκόντων του, κατ’ αρχήν, την Πέμπτη, 5-12-2019, επειδή, με σειρά μέτρων, καταστρατηγείται προκλητικά το άρθρ. 20 του Συντάγματος, που ρητά προστατεύει το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην ελεύθερη και απρόσκοπτη παροχή έννομης προστασίας ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και αντίθετα, δημιουργεί εμπόδια στον πολίτη και ειδικά στον ασθενέστερο οικονομικά, αυξάνοντας υπέρμετρα το κόστος προσφυγής του στη Δικαιοσύνη.

Σε ανακοίνωση του ο σύλλογος αναφέρει: “Την τελευταία στιγμή, με τροπολογία-συρραφή στο νομοσχέδιο που επιβάλει την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, επιβάλλεται ΚΑΙ Δικαστικό ένσημο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΑΓΩΓΕΣ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, που καταλαμβάνει και τις ήδη ασκηθείσες αγωγές, που θα συζητηθούν μετά την 1-1-2020, με ορατό τον κίνδυνο επιβολής, σε όλες τις αγωγές.

Και αυτό, όταν εξακολουθεί να ισχύει ο Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές, ο οποίος επιβαρύνει επιπλέον τον πολίτη με πρόσθετη δαπάνη 24%.
Επαπειλείται ακόμη, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πλήττουν και οδηγούν σε εξαθλίωση το Δικηγορικό Σώμα και ιδιαίτερα τους νέους δικηγόρους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης, διεκδικεί και υπερασπίζεται το συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη και ιδιαίτερα του ασθενέστερου οικονομικά, να έχει ελεύθερη και απαλλαγμένη από οικονομικά εμπόδια, προσφυγή στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, για την προστασία των δικαιωμάτων του. Γι αυτό, ζητά την κατάργηση της επιβολής του Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές, την κατάργηση του Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές και αποκρούει κάθε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των Δικηγόρων και ιδίως των νέων Δικηγόρων”.

Τα σχόλια είναι κλειστά.