Ρέθυμνο: Σε πρόγραμμα Erasmus το 3ο ΓΕΛ

To  3οΓΕΛ Ρεθύμνου μετέχει κατά  τη σχολική χρονιά  2019-2020 σε πρόγραμμα Erasmus+,του οποίου ο τίτλος είναι «Mathsisaroundus».

Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνήσουν οι μαθητές την εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών στον κόσμο που τους περιβάλλει και να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα των θετικών επιστημών μέσα από συνεργατικές διεπιστημονικές δραστηριότητες,οι οποίες συνδυάζουν την ιστορία, την τέχνη,την κρυπτογραφία και την  πληροφορική.

Οι μαθητές θα εμπλακούν σε δραστηριότητες  μέσω των οποίων θα κληθούν να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να συνθέσουν μαθηματικές έννοιες, εξάγοντας συμπεράσματα  σε θέματα πολιτισμικής αξίας, ενισχύοντας  τις γνώσεις τους σχετικά με την τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στις  θετικές επιστήμες καθώς και να ενισχύσουν τις  επικοινωνιακές, διερευνητικές δεξιότητες και το σεβασμό στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά  των άλλων Ευρωπαϊκών λαών.

Στα πλαίσια του προγράμματος καθηγητές από το 3ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, το IESIzpisuaBelmonteτης Ισπανίας και το ColegiuldeStiinte,,GrigoreAntipa της Ρουμανίας συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Brasovτης Ρουμανίας, με σκοπό να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου για την ομαλή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.Η σχολική κοινότητα τουColegiuldeStiinte,,GrigoreAntipaBrasov υποδέχτηκε εγκάρδια τους  εταίρους του προγράμματος.

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ των μαθητών των τριών Ευρωπαϊκών σχολείων  θα  πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στο Brasov της Ρουμανίας.