Όλα τα Νέα

Ρέθυμνο:Στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης σήμερα οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων

139

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και υπαλλήλων συναφών επαγγελμάτων Νομού Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν, καθώς ο κλάδος πλήτ-τεται βάναυσα από την πανδημία του Κορωνοϊού.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτησαν τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης όλων των α-πασχολούμενων στον Τουρισμό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ξενο-δοχοϋπάλληλοι των εποχικώς λειτουργούντων ξενοδοχείων, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και όλοι οι εποχικά εργαζόμενοι δε μπορεί να αντιμετωπίζονται ως άνεργοι, αλλά ως εργαζό-μενοι σε επιχειρήσεις, των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με απόφαση δημόσιας αρχής ή επι-χειρήσεων που επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία του Κορωνοϊού.

Η κα Λιονή δήλωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και τόνισε ότι ο πρώτος πυλώνας της ελληνικής αλλά και της τοπικής οικονομίας πρέπει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ενισχυθεί άμεσα, καθώς εκατο-ντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και συν-θήκες οικονομικής εξαθλίωσης.