Ρέθυμνο : Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για το στεγαστικό των αναπληρωτών είχε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάμθιας Εκπαίδευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης ο Πρόεδρος τ

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, είχε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, κ. Στέλιος Ορφα-νουδάκης προκειμένου να συζητήσουν θέματα, που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς του Νομού. Στη συνάντηση παρών ήταν και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνης, κ. Γιάννης Παρασύρης.

Πέρα από το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, το οποίο εκτελείται από το ΚΤΕΛ με χρημα-τοδότηση από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, συζητήθηκε εκτενώς το οξύ πρόβλημα εξεύρεσης στέγης από αναπληρωτές καθηγητές.

Όπως τόνισε ο Ορφανουδάκης το συγκεκριμένο πρόβλημα λειτουργεί αποτρεπτικά σε πολ-λούς αναπληρωτές προκειμένου να δηλώσουν το Ρέθυμνο στις προτιμήσεις τους και μεσο-πρόθεσμα θα φανούν οι επιπτώσεις του στη στελέχωση των σχολείων του Νομού, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως παρατηρείται αργοπορημένη στελέχωση έως και υποστελέχωση αυτών από την πλευρά της Πολιτείας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει κατα-νόηση και συνεργασία από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας στο θέμα της ενοικίασης κατοι-κιών τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ( φοιτητές, καθηγητές) προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από τη νέα χρονιά οι σχολικές μονά-δες του Νομού, αλλά και να συνεχίσει το Ρέθυμνο να είναι ψηλά στις προτιμήσεις των υπο-ψηφίων φοιτητών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.