Ρέθυμνο: Την Τρίτη η υπογραφή της σύμβασης για την « Βελτίωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ Χρωμοναστηρίου»

Την προσεχή Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, στις 12 το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, θα υπογράψει με τον ανάδοχο εργολάβο τη σύμβαση του έργου « Βελτίωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ Χρωμοναστηρίου», προϋπολογισμού 50.000 €.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι καθαρισμός των πρανών (μόνο σε όσα σημεία απαιτείται και υποδειχθούν από την επίβλεψη του έργου), κατασκευή συγκολλητικής ασφαλτικής επάλειψης και κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης σε όλη την επιφάνεια των οδών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.