Ρέθυμνο : Xαιρετισμός Αντιδημάρχου Ρεθύμνου κ Θ Κρεβετζάκη στο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας του Π.Κ

Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκης στο Διεθνές Συνέδριο «On shifting grounds – the study of archaeological practices in a changing world», του Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σπίτι Πολιτισμού

3-5 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητοί Σύνεδροι
Κυρίες και Κύριοι καθηγητές του Παν/μίου Κρήτης
και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ευρώπης και της Αμερικής και εκπρόσωποι του ερευνητικού δικτύου COST-ARKWORK
Αγαπητοί φοιτητές

Σ’ ένα τόπο όπως το Ρέθυμνο, που αποτελεί διαχρονικά σταυροδρόμι συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, η φιλοξενία ενός συνεδρίου που επιχειρεί να διερευνήσει τους όρους και τις συνθήκες συνομιλίας της επιστήμης της αρχαιολογίας με τις σύγχρονη τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, έχει για μας, ξεχωριστή σημασία.
Αφενός διότι το Ιστορικό Κέντρο του Ρεθύμνου αλλά και οι Οικισμοί του προσφέρουν άφθονο υλικό μελέτης: Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελεύθερνας με το Μουσείο του, το Υστερομινωϊκό νεκροταφείο στους Αρμένους, οι πρόσφατες ανακαλύψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθέ, το Φρούριο Φορτέτζα και τα απειράριθμα μνημεία- αδιάψευστοι μάρτυρες των ιστορικών και πολιτισμικών καταβολών της πόλης αλλά και το πλήθος των ενετικών πύργων, των ορθόδοξων εκκλησιών που μετρούν αιώνες ζωής, των αρχιτεκτονικών κατασκευών του μακρινού παρελθόντος που περιμένουν καρτερικά την αρχαιολογική σκαπάνη να τους δώσει ξανά ζωή, είναι μόνον μερικά από τα πιο οικεία παραδείγματα. Πόσα άλλα που δεν γνωρίζουμε, αναμένουν τη γνώση και τη φαντασία του επιστήμονα αλλά και τα τεχνολογικά πλέον εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή του , για να αποκτήσουν τη θέση που δικαιούνται στο συλλογική συνείδηση, στην κοινή μας Ιστορία , στο παρελθόν που καθορίζει την ατομική και κοινωνική μας ύπαρξη;
Αφετέρου διότι η Αρχαιολογία, ως επιστήμη που τη διδάσκονται τα παιδιά μας στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες ενός από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του τόπου μας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οφείλει να αφουγκραστεί τις σύγχρονες επιταγές, να ενσωματώσει τις ωφέλιμες παραμέτρους της στην εξέλιξη της ως επιστημονικός κλάδος, να συνδιαλλαγεί όχι μόνον με επιστήμονες του ιδίου αντικειμένου σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών αλλά και με πνεύμα διεπιστημονικότητας, δημιουργικής αλληλεπίδρασης με επιστήμες που παρέχουν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που η αρχαιολογία χρειάζεται για να συμπορευτεί , άμεσα και αποτελεσματικά, με τις τοπικές κοινωνίες, στον ταχύτατα μεταλλασσόμενο κόσμο μας.

Αγαπητοί Σύνεδροι

αισθανόμαστε ευτυχείς, για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου στο Ρέθυμνο και πραγματικά σας ευχαριστούμε για την παρουσία και συμμετοχή σας στις εργασίες του. Συγχαίρουμε κι ευχαριστούμε επίσης τους διοργανωτές, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας καθώς και τα στελέχη του ερευνητικού δικτύου COST-ARKWORK για την άψογη διοργάνωση και την εν γένει επιστημονική τους δράση.
Ως Δήμος Ρεθύμνης αλλά και ως πολίτες που νοιάζονται κι επιθυμούν να γίνουν μέτοχοι των γοητευτικών σας αναζητήσεων και ένθερμοι υποστηρικτές της διαφύλαξης των ερευνητικών σας διαδρομών και χρήσιμοι συνεργοί της ανάδειξης των ευρημάτων σας, σας καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο κι ευχόμαστε ο σκοπός της συνεργασίας να επιτευχθεί.
Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Ρεθύμνου κ Μαρινάκη, ο οποίος απουσιάζει στην Αυστρία, λόγω της συμμετοχής τους ως εισηγητής, σε διεθνές συνέδριο για την αστική κινητικότητα.
Ελπίζω, μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής πολύτιμης γνώσης, των απαντήσεων στα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη που υπηρετείτε και τις γέφυρες συνεργασίας που θα οικοδομήσετε, να βρείτε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στο Ρέθυμνο και ν’ ανακαλύψετε τη δυναμική και την ομορφιά του τόπου και των ανθρώπων του. Είμαι βέβαιος ότι θα εκπλαγείτε απ όσα έχει να σας καταμαρτυρήσει το παρελθόν του και απ’ όσα έχει να σας προσφέρει το παρόν του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Address by Rethymnon Mayor George H. Marinakis at the International Conference “On Shifting Grounds – The Study of Archaeological Practices in a Changing World”, by The History and Archeology of the School of Philosophy of the University of Crete

House of Culture

October 3-5, 2019

Ladies and Gentlemen of the University of Crete, European and American Institutes of Education, representatives of the COST-ARKWORK research network and dear students

In a place like Rethymnon, which is a crossroads of meeting different cultures, hosting a conference that attempts to explore the terms and conditions of archeological science with modern technology, research and innovation is of particular importance to us.

On the one hand, the Rethymno Historical Center and its Settlements offer ample study material: The archaeological site of Eleftherna with its Museum, the Late Minoan cemetery at Armeni, the recent discoveries at the Archaeological Site of Onitheos are unmistakable witnesses to the city’s historical and cultural origins as are the multitude of Venetian towers and orthodox churches that measure centuries of life and the architectural constructions of the distant past that are waiting for archaeological excavation to be brought back to life are just some of the more intimate examples. How many others we do not know of that are awaiting the knowledge and imagination of the scientist but also the most technologically advanced tools available to her or him to gain a rightful place in collective consciousness, in our common history, in a past that defines individuals as well as our common cultural heritage?

On the other hand, because Archeology, as a science taught to our children in the amphitheaters and halls of one of the most important developmental pillars of our country, the University of Crete, has to obey modern requirements, to incorporate its useful features industry, not only dealing with scientists of the same subject at the level of international collaborations but also in a spirit of interdisciplinarity, creative interaction with the sciences that provide the know-how and tools that archeology needs to compete, directly and effectively, with local communities, in our rapidly changing world.

Dear Colleagues

We are happy to host this Conference in Rethymnon and we truly thank you for your presence and participation in its proceedings. We also congratulate and thank the organizers, the Department of History and Archeology of our University’s School of Philosophy, as well as the COST-ARKWORK Research Network executives for their excellent organization and scientific activity in general.

As the Municipality of Rethymno, but also as citizens who care about and wish to become part of your fascinating quests and fervent supporters of safeguarding your research paths and helpful contributors to the emergence of your findings, we welcome you to Rethymno and wish you all the best.
I would like to convey the greetings of the Mayor of Rethymno Mr Marinakis, who is absent in Austria because of their participation as rapporteur, at an international conference on urban mobility.

I hope, after completing the exchange of valuable knowledge, the answers to the questions that concern the science you serve and the bridges of cooperation you will build, take some time to explore Rethymnon and discover the dynamics and beauty of the place and its people. I am sure you will be amazed at what its past AND present have to offer.

Thank you very much.

Τα σχόλια είναι κλειστά.