Σε διαβούλευση το αθλητικό νομοσχέδιο Αυγενάκη – Αυτό το άρθρο «τελειώνει» Βασιλακόπουλο από την ΕΟΚ

Αναλυτικά:

Άρθρο 49 – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

  1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄48), τροποποιείται ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί Πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από τρεις (3) συνολικά φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από δύο (2) συνολικά φορές, πλήρους ή μερικής θητείας.».

  1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, που προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη και θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.».

Τα σχόλια είναι κλειστά.