Όλα τα Νέα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

186

Οι Τεχνικές σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Γερμανική
Ένωση Ηλεκτροσυγκολλήσεων DVS-GSI παρουσιάζουν ένα πρωτοποριακό,
μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ηλεκτροσυγκολλητών που οδηγεί σε πιστοποίηση με παγκόσμια κατοχύρωση.
Η Σχολή Διεθνούς Επαγγελματία Ηλεκτροσυγκολλητή αποτελείται από 6 τάξεις
και τρία μαθήματα εξειδίκευσης σε ειδικές κατασκευές.
Με την ολοκλήρωση τις εκπαίδευσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των
εξετάσεων από τους εκπαιδευόμενους απονέμεται το διεθνώς αναγνωρισμένο
δίπλωμα Ηλεκτροσυγκολλητή της Γερμανικής ένωσης Ηλεκτροσυγκολλήσεων
που υπογράφεται από την DVS-GSI.
Το Διεθνές Πιστοποιητικό Συγκόλλησης (International welding certificates).
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε τάξης του εκπαιδευτικού προγράμματος της
σχολής οδηγεί στην απονομή των διεθνώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών
με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9606.
Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στο τέλος κάθε τάξης και διενεργούνται από
ειδικούς εμπειρογνώμονες της DVS-GSI στο Ηράκλειο.
Οι τάξεις που έχουν προγραμματιστεί για το διδακτικό έτος 2019 είναι:
 MMA Plate Fillet Welder, συνολικής διάρκειας 120 διδακτικών ωρών
που πραγματοποιείται σε 15 ημέρες, και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα,
με συνολικό κόστος 650€. Ημερομηνίες διεξαγωγής: Έναρξη :
01/07/2019.
 MMA Plate Butt Welder, συνολικής διάρκειας 105 διδακτικών ωρών
που πραγματοποιείται σε 15 ημέρες, και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα,
με συνολικό κόστος 570€. Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Επαναλαμβανόμενα τμήματα.
 MMA Tube Butt Welder, συνολικής διάρκειας 160 διδακτικών ωρών που
πραγματοποιείται σε 20 ημέρες, και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με
συνολικό κόστος 670€.

 TIG Plate Fillet Weld, συνολικής διάρκειας 80 διδακτικών ωρών που
πραγματοποιείται σε 10 ημέρες, και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με
συνολικό κόστος 560€. Ημερομηνίες διεξαγωγής : 18/02/2019
 TIG Plate Butt Welder, συνολικής διάρκειας 80 διδακτικών ωρών που
πραγματοποιείται σε 10 ημέρες, και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με
συνολικό κόστος 550€. Ημερομηνίες διεξαγωγής
 TIG Tube Butt Welder, συνολικής διάρκειας 120 διδακτικών ωρών που
πραγματοποιείται σε 15 ημέρες, και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με
συνολικό κόστος 570€. Ημερομηνίες διεξαγωγής :

Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης Ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα εξειδίκευσης:
MIG special course 7 ημέρες 560€
TIG wineries special skills 7 ημέρες 560€
TIG kitchen special skills 7 ημέρες 560€
Όλα τα τμήματα είναι απογευματινά και λειτουργούν από τις 17:00μμ έως τις
22:35μμ
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως στο μοναδικό αυτό στην χώρα μας
εγχείρημα συνεργάτης μας είναι η GSI (Gesellschaft für Schweißtechnik
International mbH), που είναι ένας καινοτόμος πάροχος υπηρεσιών και είναι ο
αρμόδιος εταίρος της βιομηχανίας και του εμπορίου για όλες τις διεργασίες της
συναρμογής, συγκόλλησης, κοπής και επικάλυψης στη Γερμανία.
Αξίζει να αναφερθούν μερικά από τα σημαντικά οφέλη τα οποία θα αποκομίσει
κάποιος παρακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα:
 Εκτεταμένη πρακτική και θεωρητική γνώση
Το επάγγελμα του συγκολλητή απαιτεί θεωρητική γνώση σε συνδυασμό με
την εφαρμογή σωστής τεχνικής. Για να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ένας
Εξειδικευμένος Συγκολλητής πρέπει να έχει διδαχθεί από καθηγητές που
διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συγκόλλησης. Ο Διεθνής
Εξειδικευμένος Συγκολλητής έχει την ικανότητα να «διαβάσει» ένα σχέδιο και
να καταλάβει μια Προδιαγραφή Διεργασίας Συγκόλλησης.
 Προσέγγιση για Υψηλή ποιότητα στην εργασία
Ένας πιστοποιημένος Διεθνής Εξειδικευμένος Συγκολλητής γνωρίζει ποια είναι
η ποιοτική εργασία στην συγκόλληση. Οι αυστηρά προδιαγεγραμμένες
απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εκπαιδεύουν τους

εκπαιδευόμενους ώστε να προσεγγίζουν την ποιοτική εργασία από την αρχή.
Η τήρηση των ηλεκτροδίων και των πάνελ σε τάξη, η επιλογή και συντήρηση
του συγκολλητικού εξοπλισμού η διατήρηση και επικύρωση της WPS
(Προδιαγραφής Διεργασίας Συγκόλλησης) αποτελούν ανεκτίμητα μαθήματα
για τους μαθητευόμενους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας
Εισηγητής: Αντώνιος Καρίτης, κάτοχος άδειας ηλεκτροσυγκολλητή Ά κλάσης
με προϋπηρεσία άνω των 25 χρόνων στον τομέα των ηλεκτροσυγκολλήσεων
σε πληθώρα πολυεθνικών και όχι μόνο επιχειρήσεων.
Εισηγητές θεωρίας: Μιχάλης Καθαράκης και Γιάννης Σαριδάκης.

Πληροφορίες στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου –
Κορωναίου 9, τηλ. 2810-302736 & 302730 φαξ 2810-227189,
info@katartisi.gr από 09:00 έως 14:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα:
www.katartisi.gr.