Σημαντικά έργα από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου

Σημαντικά έργα για την βελτίωση – συντήρηση του Ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό δί-κτυο της ΠΕΡ & την αντιπλημμυρική προστασία εγκρίθηκαν στη χτεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε χτες κατά τη συνεδρίασή της μια σειρά σημαντικών έργων για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, που αφορούν στην αντι-πλημμυρική προστασία, αλλά και μελέτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων και αποκατάστασης προσβασιμότητας σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ύψους 1.290.000 Ευρώ για τη
Βελτίωση – Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο αφορά στην συντήρηση ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού Δικτύου Νομού Χανίων & Ρεθύμνου και σκοπό έχει τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των διερχόμενων οχημάτων σε όλο το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο των παραπάνω νομών.

Επίσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής αναδείχτηκαν εργολάβοι για τα ακόλουθα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης , συνολικού προϋπολογισμού 277.830 Ευρώ

– « Εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Μυλοποτάμου», προϋπολογισμού 74.000 Ευρώ
– « Εργασίες Αντιμετώπισης πλημμυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού 74.000 Ευρώ
– «Εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 70.300 Ευρώ
– «Κατασκευή προσβάσεων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 59.530 Ευρώ.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και την ανάδειξη αναδόχων για μελέτες έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, προϋπολογισμού, 460.143,83 Ευρώ και συγκεκριμένα:

– Εκπόνηση μελέτης που αφορά στην αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάστασης προσβασιμότητας οδικού τμήματος ΒΟΑΚ – Επισκοπή – Μυριοκέφαλα», προϋπολο-γισμού 69.787,69 Ευρώ

– Εκπόνηση μελέτης που αφορά στην αντιμετώπιση βραχοπτώσεων και στο οδικό τμή-μα Ε.Ο 14 Ρέθυμνο – Ρουσσοσπίτι και συνδεόμενοι δρόμοι, προϋπολογισμού 69.980,87 Ευρώ

– Εκπόνηση μελέτης, που αφορά στην αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάσταση προσβασιμότητας τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Μυλο-ποτάμου, προϋπολογισμού 69.841,43 Ευρώ

– Εκπόνηση μελέτης αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στην παλιά εθνική οδό, προϋπο-λογισμού 38.709,61 Ευρώ.
– Εκπόνηση μελέτης, που αφορά στην αντιμετώπιση κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα «Ρέθυμνο – Αρμένοι Σπήλι», προϋπολογισμού 71.994,87 Ευρώ

– Εκπόνηση μελέτης, που αφορά στην αποκατάσταση προσβασιμότητας οδού Ασώμα-τος – Ιερά Μονή Πρέβελη, προϋπολογισμού 69.971,08 Ευρώ
– Εκπόνηση μελέτης, που αφορά στην αποκατάσταση κατολισθήσεων στο οδικό τμήμα «Καρέ – Σελί – Μύρθιος», προϋπολογισμού 69.858,28 Ευρώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.