Όλα τα Νέα

Σήμερα ξεκινάει ο «μαραθώνιος» σε Α΄και Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου

214

Σέντρα σήμερα σε Α΄και Β΄Κατηγορία

Με τρία παιχνίδια σε Α΄,και τρία παιχνίδια σε Β΄Κατηγορία,ξεκινάει σήμερα Σάββατο 22/9 ο μαραθώνιος των δυο κατηγοριών της Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου.

Το πρωτάθλημα της Α΄Κατηγορίας θα διεξαχθεί με 16 ομάδες,όπου όλες έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς την προετοιμασία τους,και έχουν θέσει τους στόχους της νέας χρονιάς.

Το πρωτάθλημα της Β΄Κατηγορίας θα διεξαχθεί με 13 ομάδες,δυο εξ’ αυτών επιστρέφουν μετά από χρόνια στα πρωταθλήματα του Ρεθύμνου.Ο λόγος για το Αρκάδι Αγγελιανών και τον Α.Ο.Αγία Γαλήνης.

Παρακάτω θα μπορούμε να δούμε τις περιπτώσεις προβιβασμού και υποβιβασμού των ομάδων και στις δυο κατηγορίες,σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Π.Σ.Ρ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ

1. Σύμφωνα με τις Δηλώσεις Συμμετοχής των σωματείων και την επικύρωσή τους και στη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ την 6-8-2018 το πρωτάθλημα Α ‘ Κατηγορίας
περιόδου 2018-2019 θα διεξαχθεί με Δεκαέξι (16) ομάδες.


2. Ο Πρωταθλητής Α ‘ Κατηγορίας ΕΠΣΡ περιόδου 2018-2019 σύμφωνα με το άρθρο 14 της προκήρυξης Γ’ Εθνικής ΕΠΟ θα προβιβαστεί στην Γ’ Εθνική για την περίοδο 2019-2020.

Εάν ο πρωταθλητής δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από τον δευτεραθλητή και αν αυτός δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή τότε αντικαθίσταται από τον τριταθλητή και αν αυτός επίσης δεν μπορεί, τότε η θέση ανόδου για την Ένωσής μας στη Γ’ Εθνική χάνεται και ο πρωταθλητής συμμετέχει στο πρωτάθλημα Α ‘ Κατηγορίας της Ένωσής μας την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.

3. Υποβιβάζονται υποχρεωτικά τα σωματεία που θα καταλάβουν την 15η και 16η θέση στον
πίνακα βαθμολογίας της Α ‘ Κατηγορίας και ανέρχονται τα δύο (2) πρώτα σωματεία της Β’
Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στην Α ‘ Κατηγορία.

4. Σε περίπτωση Υποβιβασμού του σωματείου της Ένωσης μας από την Γ’ Εθνική περιόδου 2018-2019, το σωματείο αυτό θα συμπληρώσει θέση στα (16) σωματεία της Α ‘ Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020.


5. Εφ όσον δεν δηλώσουν συμμετοχή ο πρωταθλητής, δευτεραθλητής και τριταθλητής της
Ένωσής μας στη Γ’ Εθνική όπως αναλυτικά αναφέρεται στην περίπτωση παραγράφου (2)
ΤΟΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 14η ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

6. Στην περίπτωση που η ομάδα της Ένωσής μας παραμείνει στη Γ’ Εθνική Κατηγορία και ο πρωταθλητής-δευτεραθλητής-τριταθλητής Α ‘ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 δηλώσει
συμμετοχή στη Γ’ Εθνική Κατηγορία περιόδου 2019-2020, τότε ανεβαίνει ο τρίτος της ^
βαθμολογίας Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΡ στην Α ‘ Κατηγορία για να συμπληρωθεί ο αριθμός (16)
ομάδων (που προβλέπει η προκήρυξη).


7. Εφ όσον ο πρωταθλητής ή ο δευτεραθλητής ή ο τριταθλητής της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣΡ περιόδου 2018-19 δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην Α ‘ Κατηγορία περιόδου 2019-2020 τη θέση καταλαμβάνει η επόμενη ή οι επόμενες ομάδες με βάσει τη βαθμολογική κατάταξη για να παραμείνει ο αριθμός (16) των ομάδων της Α ‘ Κατηγορίας.

8. Τα δύο (2) τελευταία σωματεία (12ης και 13ης θέσης) της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 θα υποβιβαστούν, εφ όσον δημιουργηθεί πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΡ με την προσθήκη νεοϊδρυθέντων σωματείων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.