Όλα τα Νέα

Στ. Βουρβαχάκης: Τεράστιες ευθύνες προκύπτουν από τα πορίσματα για την ΚΕΔΗΡ

130
Από την μελέτη των πορισμάτων των δύο ορκωτών ελεγκτών και μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΡ και του Δημοτικού Συμβουλίου, προέκυψαν πολλά δυσμενή στοιχεία σχετικά με την λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης .

Διπλοί ισολογισμοί ,έλλειψη ελέγχου από την Διοίκηση, αδιαφάνεια στις συναλλαγές, αδικαιολόγητα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, μη ύπαρξη και εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού ,αναλήψεις πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά εξόδων, επιστροφή τεράστιου ποσού από τον ταμία στους λογαριασμούς όψεως της ΚΕΔΗΡ τον Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2017,είναι μερικά από τα ευρήματα των ορκωτών που επισημαίνονται στα πορίσματα τους.

Συγκρίνοντας τα δύο πορίσματα βλέπουμε ότι και τα δύο συμφωνούν στο ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στην ΚΕΔΗΡ στην λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Συμφωνούν επίσης ότι από το έτος 2014 μέχρι και το 2017 συσσωρεύτηκε στο ταμείο της επιχείρησης ένα πολύ υψηλό ποσό μετρητών που δεν κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης.

Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό ύψους 306.952 € επέστρεψε στους λογαριασμούς όψεως της ΚΕΔΗΡ τον Οκτώβριο και Νοέμβρη του 2017. Συμφωνούν τέλος και οι δύο στην ύπαρξη ελλείμματος. Διαφέρουν όμως τα πορίσματα στο ύψος του ελλείμματος.

Η κυρία Χρυσανθοπούλου της εταιρίας GRANT THORNTON το υπολογίζει στα 344.758 € από το οποίο επιστράφηκε μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 το ποσό των 318.154 € και η ΚΕΔΗΡ πρέπει να διεκδικήσει και να εισπράξει ακόμα το ποσό των 26.604€ ,ενώ ο κύριος Νίκου της εταιρίας KSI Greece καταλήγει σε πιθανό έλλειμμα 888.450 €.

Όλα αυτά τα φαινόμενα αναδεικνύουν την τεράστια ευθύνη των διοικήσεων της ΚΕΔΗΡ, ιδιαίτερα των ετών 2014 μέχρι και το 2017,στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης.

Τεράστια πολιτική ευθύνη έχει και η Δημοτική αρχή γιατί προσπάθησε να υποβαθμίσει και να συγκαλύψει όλο αυτό το μπάχαλο στην οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.

Επομένως η κατάθεση των δύο πορισμάτων τόσο στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών όσο και στην Εισαγγελία Ρεθύμνης από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΡ ήταν μονόδρομος.

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ