Όλα τα Νέα

Στις 30 Ιουνίου η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου

187

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΜΕΛΗ

Με ανακοίνωση της η Ε.Π.Σ.Ηρακλείου κάνει γνωστό ότι θα πραγματοποιήσει την 30η Ιουνίου ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. σε αίθουσα του Αstoria Hotel την ετήσια τακτική γενική συνέλευση σωματείων μελών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Σ.Η. ΤΗΝ  30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.       
                    
ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου και την από 18-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί την 30η IOYNIOY 2018, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. σε  Αίθουσα  του Ξενοδοχείου ASTORIA HOTEL με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και Έλεγχος Απαρτίας Παρισταμένων Μελών.
2.- Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
3.-Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.
4.- Έγκριση  Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.
5.- Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
6.- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017. 
7.- Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
8.-Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2019.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ  στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00 π.μ. με τα ίδια θέματα.
Ως γνωστό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου.
Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου και όλη η εν γένει προδιαδικασία και διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ                   Γ.ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ