Στις12:00,η εορταστική εκδήλωση για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.),

Σήμερα στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για την
έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), παρουσία του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Κώστα Γαβρόγλου, του Αναπλ.
Υπουργού Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου,
Αναπλ. Καθηγητή Ηλία Γεωργαντά, στην έδρα του Πανεπιστημίου, στο Ηράκλειο (κεντρική
είσοδος του Ιδρύματος).
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το 24 ο Πανεπιστήμιο της χώρας, ιδρύθηκε με το νόμο
4610/2019 (ΦΕΚ 70/ τ. Α/ 7-5-2019). Το νεοσύστατο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φέρει
μια ιστορία περίπου 40 ετών, αυτήν του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ
Κρήτης), το οποίο έπαψε πλέον να υφίσταται.
Τα μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το Διοικητικό Προσωπικό, το
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό αλλά και το
σύνολο των συνταξιούχων που υπηρέτησαν το Ίδρυμα στην προγενέστερη μορφή του, από
όλες τις θέσεις, κατέβαλαν συστηματική προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια για την επίτευξη
του στόχου αυτού. Εργάστηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με το βλέμμα
στραμμένο στην πρόοδο και την εξέλιξη, με σύμπνοια και ομόνοια, αλληλεπιδρώντας
αδιάκοπα με τον παραγωγικό ιστό της Κρήτης και της χώρας, με τις τοπικές κοινωνίες καθώς
και με τα άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού. Εξαιρετικά σημαντικός ήταν και
παραμένει ο ρόλος των χιλιάδων αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στην εδραίωση του Ιδρύματος
στην κοινωνία, τους παραγωγικούς τομείς και την επιστημονική κοινότητα (στην Ελλάδα και το
εξωτερικό), ως σημαντικού φορέα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την πρώτη μιας σειράς δράσεων εξωστρέφειας και νέας γνωριμίας
της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με την τοπική κοινωνία της Κρήτης, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης που λειτουργούν Τμήματα του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.