Όλα τα Νέα

Συγχαρητήρια Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου για τους επιτυχόντες μαθητές

166
Ὡς Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης καί ὡς ταπεινός διάκονός
της, χαιρετίζομε καί συγχαίρομεν ὅλα τά παιδιά τοῦ Τόπου
μας, τοῦ Ἡρακλείου καί ὅλης τῆς Κρήτης, γιά τήν ἐπιτυχία
τους εἰς τίς πρόσφατες Πανελλήνιες Ἐξετάσεις.

Θερμά συγχαρητήρια εἰς τά παιδιά πού ἐπέτυχαν, εἰς
τούς γονεῖς καί συγγενεῖς των, ἀλλά καί εἰς τά Σχολεῖα, εἰς τά
ὁποῖα ἔχουν μαθητεύσει.

Νά προοδεύουν τά παιδιά μας εἰς τίς σπουδές των, νά
χαίρωνται αὐτά καί οἱ γονεῖς των.

Νά ἔχουν καλή συνέχεια εἰς τόν δρόμον τῆς μαθητείας
των. Νά τιμοῦν τό πρόσωπο, τίς οἰκογένειές των καί τόν Τόπο
μας, γιά τήν πολύ εὐχάριστη πρόοδό τους.

Νά ἔχουν ὅλα τά παιδιά μας καλή πρόοδον.