Όλα τα Νέα

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEN

231
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη διήμερη συνάντηση των
Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEN (Open Data for
European Open iNnovation) με τίτλο: “Communication Strategy Plan”.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός
επικοινωνίας του Eυρωπαϊκού προγράμματος ODEN (Open Data for
European Open iNnovation) και οι μέθοδοι προσέγγισης και προώθησης
του, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους εν δυνάμει εμπλεκόμενους –
ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω των σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας,
όπως είναι οι ιστότοποι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κά.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEN είναι η ανάπτυξη
περιφερειακών δράσεων για τα Ανοικτά Δεδομένα – Open Data και η
προώθηση μιας νέας και συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη
της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων
πληροφοριών και δεδομένων στις επιχειρήσεις. Ο στόχος του ODEN
είναι απόλυτα συμβατός με τη Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης
γι’αυτό και συμμετέχει ενεργά.

Στη διήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάντοβα της
Ιταλίας στις 2 και 3 Ιουλίου του 2018 την Περιφέρεια Κρήτης
εκπροσώπησε η συντονίστρια του προγράμματος Βασιλική Μαδούλκα.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEN (Open Data for European Open
iNnovation) θα διαρκέσει 30 μήνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Interreg-Med ξεκίνησε πρόσφατα να υλοποιείται, συντονίζεται
από την Περιφέρεια Veneto της Ιταλίας και η Περιφέρεια Κρήτης
συμμετέχει ως εταίρος.