Όλα τα Νέα

Συμμετοχή του Δημάρχου Ρεθύμνης σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συμμετοχή Δημάρχου Ρεθύμνης σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "Πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών"

189

Σε ευρεία σύσκεψη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την π. Παρασκευή 15 Μαϊου 2020, έλαβε μέρος  ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τη συμμετοχή στελεχών του Τμήματος Προγραμματισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης έλαβε τιμητική πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  για να λάβει μέρος στις εργασίες της σύσκεψης,  που είχε ως κεντρικό θέμα διαλόγου: « Πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών».

Μέσα από την πληροφόρηση και το διάλογο που αναπτύχθηκε, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στους τομείς την κινητικότητας, του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των ευρωπαίων πολιτών, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες  απέκτησαν ζωτικού ενδιαφέροντος πληροφορίες για το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για πόλεις με μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, τις λεγόμενες «έξυπνες πόλεις» και τους μελλοντικούς στρατηγικούς σκοπούς της στον τομέα της  αστικής κινητικότητας, καθώς και την εναρμόνιση της  λειτουργίας των πόλεων και της συμπεριφοράς των πολιτών με τις αρχές της βιωσιμότητας και της ευημερίας.

Οι άξονες στους οποίους επικεντρώθηκε η συζήτηση αφορούσαν:

  • Την Ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal)

Στόχος είναι η δραστική μείωση των ρυπογόνων μεταφορών,  κατά 90%, έως το 2050, ειδικά στις πόλεις,  μέσα από την εφαρμογή συνδυαστικών μέτρων αντιμετώπισης των εκπομπών καυσαερίου,  την αστική συμφόρηση και τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αυξήσει την παραγωγή και την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων μεταφοράς, αφού προβλέπεται ότι  μέχρι το 2025,  θα απαιτηθούν περίπου 1 εκατομμύριο δημόσιοι σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για τα 13 εκατομμύρια οχήματα μηδενικών (ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και χαμηλών (υβριδικά) εκπομπών που αναμένονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

  • Το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τουρισμό και τις μεταφορές

Επισημάνθηκε η ανάγκη μιας συνολικής στρατηγικής για την ανάκαμψη μετά την πανδημία και  μιας κοινής προσέγγισης για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας,  την άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο καθώς και τα κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ιδρύματα φιλοξενίας, όπως είναι τα ξενοδοχεία.·

Διαπιστώθηκε ότι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις λαμβάνουν μέτρα για να κάνουν την ενεργή κινητικότητα (π.χ. πεζοπορία και ποδηλασία) μια ασφαλή και πιο ελκυστική επιλογή κινητικότητας κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID.

Προτάθηκε οι  αστικές περιοχές να εξετάσουν προσωρινές διευρύνσεις πεζοδρομίων και αυξημένο χώρο στο δρόμο,  για επιλογές ενεργητικής κινητικότητας ώστε  να διευκολύνουν τις ανάγκες του πληθυσμού να κινείται με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, μειώνοντας παράλληλα τα όρια ταχύτητας των οχημάτων σε περιοχές αυξημένης ενεργού κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να  συγκεντρώσει από τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αστικής κινητικότητας στοιχεία ώστε μέσω της  ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδεών και καινοτομιών για την ασφαλή κινητικότητα σε αστικές και προαστιακές περιοχές κατά τη διάρκεια της επιδημίας,   να αντλήσει διδάγματα και να συγκεντρώσει εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής προκειμένου να εντοπίσει τις ευκαιρίες για μελλοντική, πιο βιώσιμη κινητικότητα στην ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

  • Αξιολόγηση του πακέτου αστικής κινητικότητας (UMP)

Επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με  τα πρώτα δείγματα της αξιολόγηση του πακέτου αστικής κινητικότητας του 2013 η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υφίστανται  φαινόμενα κυκλοφοριακής  συμφόρησης, κακής ποιότητας αέρα, εκπομπές CO2 και τροχαία ατυχήματα . Οι νέες  προκλήσεις που καλούνται οι πόλεις να διαχειριστούν είναι: 

  1. Η ανεπαρκής  συνδεσιμότητα των περιαστικών και αγροτικών περιοχών
  2. Οι κλιματικές και περιβαλλοντικές κρίσεις
  3. Η παροχή νέων ψηφιακά ενεργοποιημένων υπηρεσιών  κινητικότητας,
  4. Ζητήματα εσωτερικής αγοράς λόγω μη συντονισμένων πρακτικών

 

  • Μελέτη εύρεσης δεδομένων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις μελλοντικές ανάγκες πόλεων στον τομέα της αστικής κινητικότητας και της επίτευξης  μηδενικών εκπομπών ρύπων 

Με τη συγκεκριμένη μελέτη η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή θα αποκτήσει ασφαλή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση, τις ανάγκες  και τις ελλείψεις προκειμένου  να υποδείξει στις πόλεις τρόπους επίτευξης της ασφαλούς, προσιτής, έξυπνης και αστικής κινητικότητας.  Με τη μελέτη θα αναλυθεί η κατάσταση της αστικής κινητικότητας σε ένα μεγάλο δείγμα 100 πόλεων της ΕΕ διαφορετικών μεγεθών και τύπων, από όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP), τη συλλογή δεδομένων και τους δείκτες, τους κανονισμούς πρόσβασης στα αστικά οχήματα (UVAR) κ.α.

Σημειώνεται επίσης ότι μέσω του Προγράμματος  Horizon θα υποστηριχθούν και θα προωθηθούν  100 ευρωπαϊκές πόλεις στον συστημικό τους μετασχηματισμό (τεχνολογικό, κοινωνικό, οργανωτικό και οικονομικό), έως το 2030, προκειμένου να γίνουν «Έξυπνες πόλεις» με άμεσο θετικό αντίκτυπο  στο κλίμα και συναφή οφέλη για την ευημερία των πολιτών (ποιότητα αέρα, υγιέστερος τρόπος ζωής…),  δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ.