Σύμβαση για δράσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων στην Κρήτη

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, και τους πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα και του ΤΕΙ Κρήτης Νίκο Κατσαράκη.

Το έργο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης», υλοποιεί δράσεις για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τη λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που αποτελεί εργαλείο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου άνδρες και γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και συμμετοχή στην ανάπτυξη.

Όπως τόνισε η περιφερειακή σύμβουλος υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής πολιτικής Θεανώ Βρέντζου:

«Το Κράτος πρέπει να μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου και ΑΤΕΙ, με στόχο την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη στήριξη των γυναικών, ενάντια στη σωματική και ψυχοκοινωνική βία, αλλά και την υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες, την προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Όπως επισημάνθηκε το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτουν ειδικευμένη γνώση σε θέματα κοινωνικού φύλου και μπορούν να προάγουν την ισότητα των φύλων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο ευρύ κοινό λόγω του ειδικού βάρους γνώσης και κύρους του φορέα τους, ενώ η συνεργασία τους με την Περιφέρεια Κρήτης με κοινή αφετηρία όπως τόνισε ο κ. Αρναουτάκης: « Μοιράζεται κοινούς στόχους και ανησυχίες του δημοσίου και επιδιώκει κοινή παρέμβαση στην κοινωνία με ίδιο απώτερο σκοπό, δημιουργώντας τη δυναμική εκείνη που μπορεί μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να διασφαλίσει την επιδιωκόμενη αλλαγή κοινωνικής αντίληψης περί του ρόλου των φύλων στις σύγχρονες κοινωνίες».

Τα σχόλια είναι κλειστά.