Συνάντηση της Συντονίστριας Μαρίας Κοζυράκη με το ΓΕΩΤΕΕ για το θέμα των εισβολικών ειδών στις θάλασσες

Συνάντηση της Συντονίστριας Μαρίας Κοζυράκη με το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης για το θέμα των εισβολικών ειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον (αλιεία)

Συνάντηση με τη Μαρία Κοζυράκη, Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης, είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ – Παραρτήματος Κρήτης Αλέξανδρος Στεφανάκης, συνοδευόμενος από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, σε συνέχεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιεράπετρα με θέμα «Το πρόβλημα των εισβολικών (λεσσεψιανών) ειδών: Η περίπτωση της Κρήτης».

Το ΓΕΩΤΕΕ – ΠΚ παρουσίασε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επιστημονική ημερίδα, τα οποία αποτέλεσαν το πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης: η διαχείριση του προβλήματος λόγω επικινδυνότητας/τοξικότητας του λαγοκέφαλου, οι επιπτώσεις για τους αλιείς (τρόποι εκτίμησης της απώλειας εισοδήματος και αποζημίωσης) καθώς και η περιβαλλοντική/οικολογική διάσταση του θέματος.

Η Συντονίστρια πρότεινε την άμεση συγκρότηση ομάδας εργασίας από τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ανάδειξη της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση των μέχρι τώρα δεδομένων και την προσπάθεια να γίνει αποτύπωση και υποβολή μιας ολοκληρωμένης διαχειριστικής πρότασης (σχέδιο διαχείρισης) που θα λαμβάνει πρακτικά υπόψη όλες τις παραμέτρους, σε συνέργεια με αρμόδιους ερευνητικούς και κρατικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας.