Συνεχίζει τις περιοδείες ο Γίαννης Μαλανδράκης

Ο υποψήφιος και νυν Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης μαζί με υποψήφιους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του Συνδυασμού «Αυτοδιοικητική Συνεργασία
Πολιτών», περιόδευσαν την Τεταρτη 16/ 5 / 2019 στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας
Πλατανιά ,Βλαχερωνίτισσα, Ξαμουδοχώρι, Κυπάρισσος, Κοντομαρί, Μόδι, Γεράνι..

Η περιοδεία στα παραπάνω χωριά έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθούν οι δημότες για
νέα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή τους
Όπως,
 Το έργο νέου γηπέδου ποδοσφαίρου που στο Μόδι ΠΥ 700.000,00€, που είναι υπό
Δημοπράτηση
 Η έγκριση του Σχεδίου πόλεως στο Γεράνι , μετά από 24 χρόνια
 Την υποβολή στο ΕΣΠΑ του νέου Πολυδυνάμου Ιατρείου Πλατανιά ΠΥ
1.200.000,00€
 Το έργο της προμήθειας εξοπλισμού του νέου παιδικού και νέου βρεφικού
σταθμού στο Κοντομαρι ΠΥ 109.000,00€
 Το νέο μεγάλο έργο του εκσυγχρονισμού και επέκτασης της μονάδας ΕΕΛ, του
Εργοστασίου Βιολογικού , Π/Υ 8.500.000 € όπου έγιναν οι μελέτες, εντάχθηκε στο
πρόγραμμα «Φιλόδημος», χρηματοδοτήθηκε και επίκειται εντος των επόμενων
μηνών εβδομάδων η δημοπράτηση του. Ένα έργο που θα δώσει δυνατότητα για
αύξηση δυναμικότητας από 600000 σε 100.000 κατοίκους απαραίτητη προϋπόθεση
για την ανάπτυξη στην περιοχή , εξαλείφοντας επίσης υπαρκτά φαινόμενα
δυσλειτουργίας . Ταυτόχρονα προβλέπεται καλή πρακτική, η επαναχρησιμοποίηση
5.000 m3 νερού , ημερησίως, παρέχοντας σημαντικές ποσότητες νερού στην άρδευση
της περιοχής
 Την ολική ανάπλαση στην περιοχή Άγιο Γερασίμου στο Μόδι ΠΥ 110.000,00€
όπου δημιουργήθηκε μια φυσιολατρική Διαδρομή σε ένα πολύ όμορφο πάρκο .

 Έργα επέκτασης αποχέτευσης
 Έργα, συντήρησης οδοποιίας
 Έργα επεμβάσεων σε δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης
Επίσης αναφέρθηκε στην εκπονουμένη μελέτη για ανάπλαση νέων πεζοδρόμιων επί
της παράλληλης οδού , Βόρεια της ΠΕΟ
Στην Εκπόνηση προμελέτης πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πολης Γερανιού
Παράλληλα ενημερώθηκαν για έργα που έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα
και αναμένεται στο επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν.

Τα σχόλια είναι κλειστά.