Όλα τα Νέα

Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τις ανάγκες κάλυψης πετρελαίου θέρμανσης, στις σχολικές μονάδες του δήμου.

240

Η τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για το 2019, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2019, στο Δημαρχείο Χανίων.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βαρδάκης Αντώνης, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βλαζάκης Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσίων και αναπληρωματικός πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Ξανθουδάκης Γιώργος αλλά και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Το θέμα της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποτέλεσε η κατανομή πιστώσεων σε σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του δήμου Χανίων για τις ανάγκες κάλυψης πετρελαίου θέρμανσης (συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων).