Συντήρηση δρόμου προς Μονή Καλλέργη

Υπογραφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη η Σύμβαση για το έργο που αφορά την «Συντήρηση (τσιμεντόστρωση) δρόμου προς Μονή Καλλέργη (περιοχή Καστελλίου)».

Ο δρόμος αυτός βρίσκεται στην περιοχή Καστελλίου Πεδιάδος και συγκεκριμένα σε απόσταση ενός χιλ. από την συμβολή με την οδό προς το Γήπεδο ποδοσφαίρου Καστελλίου. Με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων, τοποθετούνται χαλύβδινα πλέγματα και ο δρόμος στρώνεται με τσιμέντο και γίνεται κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης σε υφιστάμενο μικρό ρέμα με σκυρόδεμα.

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης η οποία και θα εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του έργου.

O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.