Όλα τα Νέα

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας στις τηλεοπτικές άδειες

260
Ο Σκάι ήταν ο πρώτος που απο την περασμένη Δευτέρα καταθέσει το φάκελο και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Το ΕΣΡ έκρινε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ως «Άρτια»!

Το ίδιο βέβαια συνέβη χθες το μεσημέρι στον αντίστοιχο έλεγχο που διενήργησαν οι ειδικοί επιστήμονες στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, χαρακτηρίζοντας ως πολύ απλό τον φάκελο της εταιρείας «Ελληνική Τηλεοπτική» του Φίλιππου Βρυώνη διότι δεν εκπροσωπεί σταθμό εθνικής εμβέλειας σε λειτουργία.

Ωστόσο είχε αντιμετωπίσει ζήτημα στην- απαιτούμενη απο το νόμο και την προκήρυξη- εγγυητική επιστολή. Το αίτημα του απορρίφθηκε απο την Alpha Bank, αναφέρουν οικονομικοί- νομικοί κύκλοι, ωστόσο την έλαβε από την τράπεζα Αττικής και την επισύναψε στο φάκελο υποψηφιότητάς του.

Περίπου στις 10.00 προσήλθαν στα γραφεία του ΕΣΡ οι εκπρόσωποι του Star.

Δύο ώρες αργότερα στον τρίτο όροφο της Αμερικής 5 προσκόμισε τον φάκελο (ουσιαστικά πρόκειται για ευμεγέθη κούτες) η αντιπροσωπεία του Alpha.

Στις 13.00 έθεσε υποψηφιότητα ο Antenna.

Σχεδόν 60 λεπτά αργότερα εκπρόσωποι της Ραδιοτηλεοπτικής (συμφερόντων Ιβαν Σαββίδη) υπέβαλαν φάκελο για το Epsilon.

Είκοσι λεπτά προτού εκπνεύσει η προθεσμία, η πλευρά Βρυώνη- έκτη στη σειρά- έθεσε την υποψηφιότητα της.

Πολύς λόγος για την άδεια που … «περίσσεψε»!

Ο νόμος ρητώς αναφέρει ότι:
«Στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.

Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Ε.Σ.Ρ. με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου.
Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο».

Η διαδικασία σε αυτή τη φάση ήταν διακριτική αναφέρουν τηλεοπτικοί κύκλοι.

Ακόμα και σε περίπτωση κατά την οποία εκπρόσωποι διαφορετικών σχημάτων συνυπήρξαν στους χώρους του ΕΣΡ, οδηγήθηκαν σε διαφορετικά γραφεία για την κατάθεση των φακέλων και την εξέταση των συνοδευτικών εγγράφων.

Το άνοιγμα των φακέλων αναμένεται να αρχίσει στις 09.00 της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου τελικώς και όχι αύριο όπως είχε γνωστοποιήσει το ΕΣΡ. Το Συμβούλιο μετέθεσε την έναρξη της διαδικασίας εξαιτίας της αυριανής απεργιακής κινητοποίησης.

Στο μεταξύ ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοπελούζος πνέει τα μένεα εναντίον εκείνων οι οποίοι τον εμφάνισαν να εμπλέκεται στην αδειοδοτική διαδικασία, σημειώνουν νομικές πηγές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.