Θερινά τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θέλοντας να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση της
τοπικής κοινωνίας για τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, οργανώνει θερινά
τμήματα μαθημάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, που διαμένουν νόμιμα στην
Περιφέρεια Κρήτης, σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.

Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην ελληνική Γλώσσα διευκολύνει την ένταξη του ατόμου στην
τοπική κοινωνία, στο εργασιακό περιβάλλον, στον τρόπο ζωής και στον ελληνικό πολιτισμό, καθώς
και στην απλή διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες, από τον Ιούλιο 2019 έως τον Σεπτέμβριο 2019
και καλύπτουν βασικές ή προχωρημένες γνώσεις της γλώσσας. Θα πραγματοποιούνται μόνο
πρωινές ώρες, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις
γνώσεις τους, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις
εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος (έναντι της Τράπεζας Πειραιώς),
καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00, ή να καλούν στα τηλέφωνα 2831340763 και 2831040050-
52-54. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντύπως στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ. Επίσης, μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα www.kekaper.gr και να την αποστείλετε
στο info@kekaper.gr ή με φαξ στα 2831340856 και 2831040055. Σε κάθε περίπτωση, την αίτηση
απαιτείται να συνοδεύει έγγραφο που αποδεικνύει τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (δελτίο
ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα ή έχει
εκδοθεί από αρμόδιες ελληνικές αρχές).

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων : 24/06/2019

Τα σχόλια είναι κλειστά.