Όλα τα Νέα

Τη μονιμοποίηση πυροσβεστών ζητούν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τη μονιμοποίηση πυροσβεστών μετά τη λήψη απολυτηρίου Λυκείου ζητούν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

192
Τροποποίηση-συμπλήρωση της διάταξης του Ν.3939/2011 που ορίζει τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης των ΠΠΥ (Πυροσβεστών Πενταετούς Υπηρεσίας), ώστε να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης και όσοι έλαβαν απολυτήριο μεταγενέστερα από την 10-6-2018, ζητούν από την υπουργό Προστασίας του Πολίτη 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Χανίων κ. Αντώνη Μπαλωμενάκη.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι με το Ν.3939/2011 προσλήφθηκαν Πυροσβέστες Πενταετούς Υπηρεσίας (ΠΠΥ). Στις 10/6/2016 με Διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος παρασχέθηκε στο ανωτέρω προσωπικό η δυνατότητα μονιμοποίησης, εφόσον στο πρόσωπό τους συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του Ν.3939/2011, μετά από αίτησή τους.

Οι προϋποθέσεις ήταν: α) να είναι το έτος 2011 έως 40 ετών και β) να είναι τελειόφοιτοι λυκείου. Ορισμένοι από τους δικαιούμενους σε όλη την Επικράτεια, προκειμένου να αποκτήσουν ελλείπουσα προϋπόθεση δηλ. την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου, γράφτηκαν σε λύκεια όλης της χώρας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν απολυτήριο.

«Δίκαιο και ορθό είναι μόλις αποκτηθεί απολυτήριο Λυκείου να επιτρέπεται στους εργαζόμενους ΠΠΥ να υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης.

Λόγω ατέλειας του Ν.3939/2011 η δυνατότητα αυτή δεν είναι αυτονόητη σήμερα. Παρίσταται, συνεπώς, ανάγκη να υπάρξει ρητή νομοθετική ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται σε όσους ΠΠΥ ήταν κάτω των 40 ετών το έτος 2011 και απέκτησαν μεταγενέστερα της 10-6-2016 απολυτήριο Λυκείου, να υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησής τους αφού πληρούν πλέον τα δύο κριτήρια της Διαταγής του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάμεσα στους βουλευτές που προσυπέγραψαν την ερώτηση είναι και η βουλευτής Χανίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη.