Όλα τα Νέα

Tιμητικό βαθμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Κρητικό Υποστράτηγο

Προάγεται σε Αντιστράτηγος ο Ιωάννης Τζανιδάκης!

217

 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε σχετική του απόφασή αναφέρει:

Απονέµουµε το βαθµό του Αντιστρατήγου…

α. Υποστράτηγο Ιππικού Τεθωρακισµένων Τζανιδάκη Ιωάννη του Αποστόλου ΑΜ:45040

β. Συνταγµατάρχη Ιππικού Τεθωρακισµένων Αδάµο Θωµά του Βασιλείου ΑΜ:47975

γ. Ταγµατάρχη Αεροπορίας Στρατού Γούλα ∆ηµοσθένη του Γεωργίου ΑΜ:54464

δ. Υπολοχαγό Αεροπορίας Στρατού Χατζή Κωνσταντίνο του Αθανασίου ΑΜ:63318

Προάγονται στον βαθμό του αντιστρατήγου, με το αιτιολογικό ότι “Απεβίωσαν Κατά την Εκτέλεση Υπηρεσίας Αυξηµένου Κινδύνου”.

Η προαγωγή τους ισχύει από τις 27 Απριλίου!

www.parapolitikarethymnoy.gr