Όλα τα Νέα

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών Α΄και Β΄Κατηγορίας Ρεθύμνου

113

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 11-12-2018, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΣΩΠΑΣΗ ΣΟΛΩΝ του σωματείου ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ με αριθ. Δελ. 1434225 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (δ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνο παίξιμο)} – στον αγώνα Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ – ΟΦ.ΑΡΜΕΝΩΝ της 9-12-2018.
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΣΙΝΓΚ ΑΜΑΝΤΙ του σωματείου Α.Γ.Ο.Δ.Α. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ με αριθ. Δελ. 1450231  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για απώθηση αντίπαλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης} – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.ΓΟ.Δ.Α.
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΤΑΛΩΣ ΓΑΡΑΖΟΥ της 9-12-2018.
2) Στον ποδ/στή ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΠΑΥΛΟ του σωματείου ΤΑΛΩΣ ΓΑΡΑΖΟΥ με αριθ. Δελ. 1478653  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για απώθηση αντίπαλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης} – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.ΓΟ.Δ.Α. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΤΑΛΩΣ ΓΑΡΑΖΟΥ της 9-12-2018.
3) Στον ποδ/στή ΚΙΑΤΟ ΚΡΙΣΤΙ του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΠΣΡ με αριθ. Δελ. 1306045  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «40 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (δ) εδάφιο (ΙΙ) σε συνδυασμό και με την  παραγ. 2 περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για βλασφημία των Θείων} – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΠΣΡ – ΑΡΚΑΔΙ
ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ της 9-12-2018.
4) Στον ποδ/στή ΛΙΟΔΑΚΗ ΜΑΡΙΟ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 1211030 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «30 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (γ) σε συνδυασμό και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για βιαιοπραγία σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή (έπιασε από το λαιμό αντίπαλο ποδοσφαιριστή)} – στον αγώνα Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ της 9-12-2018.
5) Στον ποδ/στή ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 1326649  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για έμπρακτη ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον Διαιτητή} – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ της 9-12-2018.
6) Στον ποδ/στή ΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΙΝ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 1174717  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (β) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίουάρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2 η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για διαμαρτυρία – κριτική απόφασης} – στον αγώνα Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ της 9-12-2018.