Όλα τα Νέα

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών σε Α΄και Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου

98

 Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 19-11-2018, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του σωματείου ΑΟ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ με αριθ. Δελ. 1316777 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνοπαιχνίδι)} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ της 17-11-2018.
2) Στον ποδ/στή ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του σωματείου ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με αριθ. Δελ. 1326151  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού τρίων (3) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο «30 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (γ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη (κτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλο παίκτη εκτός φάσης)} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ της 17-11-2018.
3) Στον ποδ/στή ΜΑΓΙΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του σωματείου ΑΟ ΑΡΗΣ με αριθ. Δελ. 1197776 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη (λεκτικός διαπληκτισμός)} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΑΡΗΣ – ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ της 17-11-2018.
4) Στον ποδ/στή ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του σωματείου ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ με αριθ. Δελ. 1200856 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για απώθηση αντιπάλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης (απώθησε αντίπαλο εκτός φάσης με αποτέλεσμα να πέσει κάτω).
Η προαναφερόμενη πράξη λόγω των αντικειμενικών – ποιοτικών χαρακτηριστικών
της διακρίνεται από τη βίαιη μορφή απώθησης που συνιστά βιαιοπραγία, υπαγόμενη στην
περίπτωση της απλής απώθησης} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΕ ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ – ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ της 17-11-2018.
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΚΑΟΥΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του σωματείου ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ με αριθ. Δελ. 1232887  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Α) Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνο παιχνίδι)}. Β) Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ)
του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα. {ΔΙΟΤΙ: Μετά τη λήξη του αγώνα εισήλθε εντός
αγωνιστικού χώρου και επέδειξε λεκτική αναρμοστη διαγωγή προς τον διαιτητή (του απηύθυνε μειωτικό χαρακτηρισμό για το πρόσωπο του}. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παραγ. (3) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ:
Δύο (2) 1+1=2 αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο είκοσι «20 ΕΥΡΩ».
Επίσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παραγ. 4 περιπτ. (α) ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής θεωρείται ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ. (Υπ’ αριθμ. 1828/11-10-2018 Απόφαση Π.Ε. ποινή αποκλεισμού Δύο (2) αγωνιστικών ημερών). Κατόπιν τούτου σύμφωνα μα την παραγ. 4 περιπτ. (β) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα η επιβληθείσα Συγχωνευτική ποινή των Δύο (2) αγωνιστικών ημερών αυξάνεται
στο Διπλάσιο ήτοι:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΠΟΙΝΗ:
2Χ2= 4 αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο σαράντα «40 ΕΥΡΩ». – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΠΣΡ – ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ της 18-11-18.
2) Στον ποδ/στή ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του σωματείου ΛΙΒΑΣ ΑΣ με αριθ. Δελ. 1286995  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «40  ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (δ) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την  παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για βλασφημία των θείων}. Κατ’ εφαρμογή δε του άρθρου 10 παραγ. (4) περιπτ. (α) ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής θεωρείται ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ. (Υπ’ αριθμ. 1887/16-10-2018 Απόφαση Π.Ε. ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών). Κατόπιν τούτου σύμφωνα με την παραγ. 4 περιπτ. (β) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα η επιβληθείσα ποινή των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών αυξάνεται στο Διπλάσιο ήτοι
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΠΟΙΝΗ:
4Χ2= 8  αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα «80 ΕΥΡΩ». – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΛΙΒΑΣ ΑΣ της 18-11-2018.