Τιμωρίες ποδοσφαιριστών Β΄Κατηγορίας Ρεθύμνου

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 20-2-2019, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (20H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟ του σωματείου ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ με αριθ. Δελ. 501361 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Α) Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (β) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του  ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για έντονη διαμαρτυρία (κριτική απόφασηςΔιαιτητή)}.
Β) Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. (1) περιπτ. (α) και σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα. ΔΙΟΤΙ: Μετά την αποβολή του επέδειξε ανάρμοστη διαγωγή σε αξιωματούχους αγώνα (Α΄ βοηθό και διαιτητή). Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 10 παραγ. (3) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ:
Αποκλεισμού Δύο (2) (1+1=2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «20 ΕΥΡΩ» – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ –ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 17-2-2019.

Τα σχόλια είναι κλειστά.