Την Δευτέρα 18/2 η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με πρόσκληση της η Ε.Π.Σ.Ρ. καλεί τα σωματεία μέλη της για την ετήσια γενική συνέλευση την Δευτέρα 18/2 και ώρα 18.00 στο Ε.Β.Ε.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι 

1) Διορισμός (3) γραμματέων Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του
καταστατικού.
2) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
3) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2018.
4) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2018.
5) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
6) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2018.
7) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2018.
9) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
10)Συζήτηση προτάσεων σωματείων-μελών μας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19.00.

Αναλυτικά 

Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (άρθρα 20,21,22,23,24& 25) με απόφαση του Δ.Σ. στις 04-12-2018, καλούνται τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.Ρ. σε ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18-02-2019 και ώρα 18.00 στο Ε.Β.Ε. (Εμπορικό –Βιομηχανικό Επιμελητήριο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Διορισμός (3) γραμματέων Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του
καταστατικού.
2) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
3) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2018.
4) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2018.
5) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
6) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2018.
7) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2018.
9) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
10)Συζήτηση προτάσεων σωματείων-μελών μας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19.00.
Τυχόν προτάσεις των σωματείων θα πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 11-02-2019 και ώρα 13.00 .
Τα σωματεία θα εκπροσωπηθούν στην Γ.Σ. με ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό
μέλος σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που σας αποστέλλομε, η οποία αφού συμπληρωθεί να σταλεί στην Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 11-02-2019 και ώρα 13.00 .
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ρ.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ               ΤΙΤΟΣ ΧΝΑΡΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.