Όλα τα Νέα

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης

179

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας
Κρήτης την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής ΜΠΕ (ΣΜΠΕ), που αφορά το έργο με
τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.
21864/1425/08.03.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
2. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα
παρακάτω έργα:
2.1 Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «1002217 ΔΡΟΜΟΣ
ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟ» της εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», που βρίσκεται
εγκατεστημένος στο ύψωμα «Αγαράθες» (κορυφή Άνω Τσούνια), της ΤΚ Καρές, του
Δήμου Ρεθύμνης, ΠΕ Ρεθύμνου και περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας, σύμφωνα
με το αρ. πρωτ. 183/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
2.2 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αχλαδίων
Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου» με φορέα έργου τη ΔEYA Δήμου Σητείας,
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 353/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.3 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σφάκας Δήμου
Σητείας Π.Ε. Λασιθίου με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το
αρ. πρωτ. 352/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.4 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Τουρλωτής
Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Δήμου Σητείας, σύμφωνα
με το αρ. πρωτ. 354/04-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
2.5 Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ ιδιοκτησίας Κοκκίνη Μαρίας στη θέση
«Καντάρια» ΤΚ Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.
4024/15-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.6 Εργασίες συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφ. Ενότητας
Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου,
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 823/13-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.7 Υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία «GRAND HOTEL
HOLIDAY RESORT», κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 617 κλινών, ιδιοκτησίας
“SUNTOS AE” στη θέση «Δράπανος» Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρ.
πρωτ. 576/12-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2.8 Λατομείο μαρμάρου, από τους ΣΤΕΛΙΟ, ΜΑΡΙΑ  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗ
στην θέση «Στεναλώματα» ΤΚ Αηδονοχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου,σύμφωνα με
το αρ. πρωτ. 105/5-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2.9 Νέος Σταθμος Υπεραστικών Λεωφορείων, ιδιοκτησίας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ», στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1212/16-4-2019
έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3. Παρουσίαση και Συζήτηση του προβλήματος των Λεσσεψιανών μεταναστών
στις θάλασσες της Κρήτης, με προσκεκλημένους από το ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ,
το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης και τα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.