Το τριπλό ασυµβίβαστο του Πέτρου Κόκκαλη

Τον Μάιο του 2016 συνέβησαν δύο γεγονότα, τα οποία φαινοµενικά ήταν άσχετα µεταξύ τους.

Το ∆ιεθνές Κονσόρτσιουµ Ερευνητών ∆ηµοσιογράφων (ICIJ) δηµοσίευσε τη µεγαλύτερη λίστα offshore εταιρειών, καθώς και των ανθρώπων που συνδέονται µαζί τους, τη γνωστή και ως Panama Papers.

Πρόκειται για εταιρείες-βιτρίνες, µε έδρα σε 21 φορολογικούς παραδείσους, από τις βρετανικές Παρθένους Νήσους έως το Χονγκ Κονγκ και την αµερικανική πολιτεία της Νεβάδα.

Στην Αθήνα, την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση έφερνε ρύθµιση στη Βουλή µε βάση την οποία απαγορεύθηκε σε πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, ευρωβουλευτές κ.ά.) να συµµετέχουν σε off shore εταιρείες.

Τρία χρόνια αργότερα, ένα από τα πρόσωπα της περιβόητης πια εκείνης λίστας διεκδικεί να εκλεγεί στην Ευρωβουλή µε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τον Πέτρο Κόκκαλη, που σύµφωνα µε τα Panama Papers συνδέεται µε την Childsen Capital S.A., µε έδρα τον Παναµά, ενώ και πολλά ακόµα µέλη της οικογένειάς του φιγουράρουν στη λίστα αυτή.

Ο νόµος, λοιπόν, της τότε συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., που είναι ακόµα σε ισχύ, προβλέπει την καθολική απαγόρευση συµµετοχής των ευρωβουλευτών σε εταιρείες µε έδρα την αλλοδαπή (off shore και µη) ή µέσω παρένθετων προσώπων στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών µε πραγµατική ή καταστατική έδρα σε κράτος µη συνεργάσιµο φορολογικά ή σε κράτος που έχει προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Ποια είναι αυτά τα «παρένθετα πρόσωπα»;

Με τον ίδιο νόµο ορίζονται ως τέτοια οι σύζυγοι και εν διαστάσει σύζυγοι ή πρόσωπα µε τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, οι συγγενείς α’ βαθµού (δηλαδή γονείς και παιδιά) και φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για οποιαδήποτε αιτία για λογαριασµό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολήν άλλου προσώπου.

Σύµφωνα δε µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, πριν καταλάβουν την έδρα τους οι νέοι ευρωβουλευτές οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως ότι δεν κατέχουν άλλο αξίωµα ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώµα του Κοινοβουλίου, η οποία θα γίνει στις 2 Ιουλίου.

Εν γνώσει του, συνεπώς, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει στο ευρωψηφοδέλτιο του κόµµατός του ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει διπλό ασυµβίβαστο (µε βάση τον νόµο που η κυβέρνησή του έφερε στη Βουλή!) – και ως προς τον ίδιο και ως προς τον πατέρα του.

Αν εκλεγεί τελικά στην Ευρωβουλή ο κ. Κόκκαλης, θα πρέπει και ο ίδιος και ο πατέρας του και πιθανώς άλλα µέλη της οικογένειάς του µε συµµετοχή σε off shore εταιρείες να παραιτηθούν από αυτές ή να πουλήσουν το µερίδιό τους. Κι όλα αυτά µέχρι τις 26 Ιουνίου.

∆εν είναι µόνον αυτό, ωστόσο, που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι κ. Τσίπρας και Κόκκαλης. Για τους ευρωβουλευτές, βάσει νόµου, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αρθρου 57 του Συντάγµατος περί των ασυµβιβάστων των βουλευτών.

Αρα, τα καθήκοντά τους είναι ασυµβίβαστα µε τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή µετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους σε επιχείρηση, η οποία:

α) Αναλαµβάνει έργα ή µελέτες ή προµήθειες του ∆ηµοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο ή συνάπτει µε το ∆ηµόσιο συναφείς συµβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.

β) Απολαµβάνει ειδικών προνοµίων.

γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό ή εκδίδει εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφελείας.

ε) Μισθώνει για εµπορικούς λόγους ακίνητα του ∆ηµοσίου.

Ο Πέτρος Κόκκαλης, πέραν της όποιας άλλης επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, είναι πρόεδρος της Intrapower, εταιρείας ενεργειακών έργων, που αναλαµβάνει και τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων.

H Intrapower, όπως σηµειώνει στην ιστοσελίδα της, είναι µέλος του οµίλου εταιρειών της Intrakat.

Αρα, εφόσον η εταιρεία στην οποία είναι επικεφαλής παίρνει έργα από το ∆ηµόσιο, ο ίδιος, αν εκλεγεί, πρέπει να παραιτηθεί και από αυτήν.

Γνωρίζουν άραγε πράγµατι το Μαξίµου και η Κουµουνδούρου το τριπλό ασυµβίβαστο του κ. Κόκκαλη;

Και τι είναι αυτό που συνδέει τον ίδιο τόσο στενά µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να είναι έτοιµος να παραιτηθεί από τα πάντα –και να αναγκάσει και τον Σωκράτη Κόκκαλη να παραιτηθεί–, προκειµένου να είναι ευρωβουλευτής του κ. Τσίπρα;

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά 30/3/2019

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.