Όλα τα Νέα

Ενημερωτικό video για το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa το οποίο απειλεί τις καλλιέργειες του τόπου μας

428

Η Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με την αποφ. 3/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΡΒ7ΛΚ-ΚΙΞ) ενέκρινε και υλοποιεί τη μελέτη «Προτεινόμενος Οδικός Χάρτης Ενεργειών για το Xylella fastidiosa» σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα και τη Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης, το  ΥΠ.Α.Α.Τ. και το ΓΕΩΤΕΕ Π.Κ.

Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε τηλεοπτικό spot διάρκειας 45 δευτερολέπτων, που περιέχει ενημερωτικό μήνυμα για την αποφυγή έλευσης του βακτηρίου στην χώρα μας γενικότερα και στην Κρήτη ειδικότερα.