Ξεκίνησαν έργα οδοποιίας στο Δήμο Σφακίων

Υλοποιούνται έργα οδοποιίας στο Δήμο Σφακίων με χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από το Δήμο και την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκε σύμπλεγμα οδοποιίας στο Φραγκοκάστελλο προϋπολογισμού 120.000 €, για λογαριασμό του Δήμου Σφακίων με επιβλέπουσα την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Ήταν η πρώτη ηλεκτρονική δημοπράτηση που έγινε στη Π.Ε. Χανίων σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 όπου είχε σαν συνέπεια την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων για περίπου 2 χρόνια.

Επίσης εξελίσσονται έργα επαρχιακής οδοποιίας από τρείς ανάδοχους εργολάβους συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 € με πρόβλεψη προσαύξησης κατά 50% ήτοι 650.000 €.

Ομοίως εκτελέστηκε στην Κοινότητα Ανώπολης τμήμα δημοτικής οδοποιίας μέρους του  προϋπολογισμού των 245.000 € και προβλέπεται η συνέχιση της και σε άλλες κοινότητες, έργο που έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Σφακίων με επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

Τα ανωτέρω έργα θα συνεχίζουν να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα σε μεγαλύτερη έκταση και με νέες εργολαβίες στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου τόσο στο επαρχιακό όσο και στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.