Ξεκίνησαν τα έργα στο Δήμο Σφακίων

Ξεκίνησαν να υλοποιούνται τεχνικές εργασίες που αφορούν παρεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία στο αγροτικό δίκτυο σε
τοπικές κοινότητες του Δήμου Σφακίων .
Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο εργολάβο και είναι προϋπολογισμού 245.000 ευρώ ,με μέρος χρηματοδότησης που
εξασφάλισε ο Δήμος Σφακίων από το Υπουργείο Εσωτερικών λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή μας
το προηγούμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει κυρίως παρεμβάσεις αποκατάστασης με κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης ,όπου απαιτείται ,απομάκρυνση
και καθαρισμό φερτών υλικών αλλά και επένδυση τσιμεντοστρώσεων ειδικά σε οδούς με μεγάλη κλίση .Παράλληλα αποκαθίστανται
μεμονωμένες ζημιές και φθορές ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια χρήσης των οδών.Το συνολικό μήκος οδών επέμβασης είναι
4600μέτρα ενώ απαιτούνται 1020 κυβικά μέτρα σκυρόδεμα για τις διάφορες τσιμεντοστρώσεις.
Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν την συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και υλοποιούνται στο δημοτικό
δίκτυο και έχουν δημοπρατηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σφακίων με επίβλεψη της αντίστοιχης Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.
Στόχος είναι να υπάρξει μια συνέχεια προς την κατεύθυνση αυτή ,αναβαθμίζοντας σημαντικά σε βάθος χρόνου το τεράστιο οδικό
δίκτυο που υφίσταται στο Δήμο Σφακίων επ ωφελεία των δημοτών και επισκεπτών μας.