Όλα τα Νέα

Υπογραφή σύμβασης από τον Δήμαρχο Χανίων, Τ. Βάμβουκα, για επισκευές & συντηρήσεις υποδομών οδών της Δ.Ε. Θερίσου

175

Υπεγράφη ,Πέμπτη 18/7/2019, από τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου
εταιρείας η σύμβαση του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδων Δ.Ε. Θερίσου, έτους 2019”,
αρχικού προϋπολογισμού 74.000 € (με Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αφορά σε εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Θερίσου του
Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών.
Οι παρεμβάσεις, που προβλέπεται να προωθηθούν, αφορούν σε:
• Εξυγίανση βάσεως και υποβάσεως των παλαιών και φθαρμένων οδοστρωμάτων με κατάλληλο υλικό.
• Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά.