Όλα τα Νέα

Υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης για αναβαθμίσεις παιδικών χαρών

317

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς την κοινωνία, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, σήμερα Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 προέβει στην υπογραφή της σύμβασης της Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με σκοπό την αναβάθμιση οκτώ (8) υφισταμένων παιδικών χαρών και την δημιουργία δύο (2) νέων.
Οι νέες παιδικές χαρές δημιουργούνται στην Τ.Κ Ελεύθερνας και στην Τ.Κ. Πρινέ. Οι υπόλοιπες θα εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να είναι λειτουργικές και ασφαλείς κατά τη χρήση τους από τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι παιδικές χαρές που θα αναβαθμιστούν είναι οι παιδικές χαρές στη Σοχώρα, στο Μουσικό Γυμνάσιο, στην Πλ. Μικρασιατών, στα Καστελλάκια, στο Ρουσσοσπίτι, στο Χρωμοναστήρι, στου Γάλλου και στα Φρατζεσκιανά Μετόχια.
Ειδικότερα, στην παρούσα προμήθεια προβλέπεται:
1) Η Προμήθεια και τοποθέτηση των οργάνων
2)Η Προμήθεια και τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας
3)Η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 326.298,56 € και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος» και από ίδιους Πόρους του Δήμου Ρεθύμνης.
Η σύμβαση αυτή είναι σε συνέχεια του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κοινοχρήστων Παιδικών Χαρών», Προϋπολογισμού 233.000,00€, το οποίο ήδη εκτελείται και οι εργασίες αυτού περιλαμβάνουν την κατασκευή υποδομών των παραπάνω παιδικών χαρών.